Bilgi teknolojileri en çok iş hayatında karşınıza çıkacak bir uygulama tekniği denilebilir. Uygulama tekniği olarak kısalttım çünkü; elektronik verileri oluşturmak, işlemek, analiz etmek, raporlamak, saklamak, korumak ve değiştirmek veya bu bilgilerin tümüne erişmek için kullanılan fiziksel aygıtlarla ve içlerindeki yazılımlarla ilgili teknolojidir. Kısacası bilgi depolama,erişme ve dağıtımı için fiziki donanımların ve yazılımların kullanılmasıdır.

Bilgi Teknolojileri Ne Yapar ? Read More